Toekomst van Beheer Leertraject.png
 
toekomst-van-beheer.jpg

Het leertraject Toekomst van Beheer is een studieprogramma van 16 maanden waarin je werkt aan de competenties van de nieuwe beheerder en tegelijkertijd met collega-gemeenten vorm geeft aan de toekomst van beheer en hoe je die concreet toepast binnen je eigen gemeente.


De toekomst van beheer opleiding leertraject.jpg

‘De afgelopen jaren heeft ons vakgebied zich ontwikkeld van een puur technische en financiële aangelegenheid richting een werkveld waarin tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte veel belangrijker is geworden. De grootste opgaven liggen op het gebied van kansgestuurd beheer. We onderzoeken wat beheer kan bijdragen aan maatschappelijke, technologische, klimatologische en sociale vraagstukken.’' Martin van der Zwan, directeur PLANTERRA.

 

Ontwikkeling kennis

Masterclasses over ontwikkelingen in de openbare ruimte, gegeven door (wetenschappelijke) experts, dragen bij aan kennis over het vakgebied en over hoe professionals in het beheer openbare ruimte op maatschappelijke trends kunnen anticiperen.

Lees verder

Ontwikkeling beheerder

Trainingen en individuele coachingsgesprekken zorgen ervoor dat de deelnemers na de leergang in staat zijn om hun rol als professional in het beheer van de openbare ruimte zo goed mogelijk in kunnen vullen en voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet.

lees verder

Ontwikkeling organisatie

Wat betekenen de trends in ons vakgebied voor de structuur en werkwijze van de organisatie en hoe kun je de opgedane kennis integreren in de organisatie? Innovatiebijeenkomsten waarbij we gebruikmaken van design thinking helpen bij de beantwoording van de vraagstukken van jouw gemeente.

lees verder

 
PLANTERRA Afdeling Buitengewone Zaken.jpg

PLANTERRA, Afdeling Buitengewone Zaken en de gemeenten Zoetermeer en Nijmegen hebben de krachten gebundeld om een uniek studieprogramma te ontwikkelen voor de beheerder van de toekomst. Onafhankelijke cursusaanbieder PAO verstrekt de certificaten. Aan de eerste editie nemen 14 beheerprofessionals van 7 gemeenten deel.