Hoe we de persoonlijke effectiviteit vergroten

Hoe we de persoonlijke effectiviteit vergroten

Essentieel onderdeel van het leertraject Toekomst van beheer zijn de training- en coachingsessies. Cursisten krijgen trainingen op het gebied van gedrag en persoonlijke vaardigheden. Belangrijk om de impact van de opleiding op de organisatie zo groot mogelijk te maken. Immers het gaat niet alleen om kennis te hebben; het kunnen toepassen en  inzicht te hebben op de effecten van het eigen gedrag zijn net zo belangrijk. Karin Daum, onderwijskundige, begeleidt samen met Gerard Boeters dit onderdeel van het studieprogramma.

´We beginnen al met een zeer krachtige en gemotiveerde groep met relatief jonge professionals’, zegt Karin. ‘Ze kijken met een brede blik naar hun werk, zowel thematisch als op persoonlijk vlak en dat heeft ze een plek in dit studieprogramma opgeleverd.’

In de sessies van Karin en Gerard krijgen deelnemers handvatten om nog effectiever en beter te werken. Karin: ´We willen dat ze zich bewust worden van het feit dat iedereen anders werkt en anders omgaat met veranderingen. De manier waarop je mensen benadert, hoe je naar ze luistert en met ze communiceert, is van groot belang.´

Werkstijlen en veranderprocessen

´In een organisatie werken mensen met verschillende werkstijlen en daar horen kwaliteiten en valkuilen bij´, verheldert Karin. ´Wil je effectiever werken, dan is het waardevol om je bewust te zijn van je eigen valkuilen en kwaliteiten én die van je collega’s. Dan kan je samen meer resultaat boeken.’

Coachingstraject

Naast de gezamenlijke trainingsbijeenkomsten krijgen de cursisten ook hulp via persoonlijke coachingsoverleggen. ‘Cursisten kunnen alles aandragen waar ze graag advies bij willen hebben. Dat kan gaan over strubbelingen in het team, je rol in vergaderingen met dominante mensen of andere punten waarop jij je gedrag kunt aanpassen om effectiever te werken. De oplossing zoeken we altijd bij de persoon zelf, die kan iets doen om meer resultaat te boeken.’

Doel Toekomst van beheer

‘Ik hoop en verwacht dat er een netwerk komt met hart voor het beheer van de openbare ruimte die elkaar blijft prikkelen om zich te ontwikkelen op inhoudelijk en persoonlijk vlak’, zegt Karin. ‘Gerard en ik zijn blij als de cursisten een breder handelingsrepertoire hebben waarmee ze hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. En dus nog beter kunnen functioneren binnen een gemeente, zodat uiteindelijk de hele gemeente beter functioneert.’

Heb je vragen over dit verhaal of over het leertraject, neem contact met ons op.

Kick-off Leertraject Toekomst van Beheer

Kick-off Leertraject Toekomst van Beheer

Van idee naar studieprogramma

Van idee naar studieprogramma